Dotace

AP lesnická navazuje na široké spektrum úspšného čerpání dotačních prostředků zejména s Programu rozvoje venkova o Operačního programu životní prostředí. Získané prostředky jsou pak uplatňovány při obnově infrastruktury a nápravě historických ekologických zátěží v lesích arcidiecéze.

Navracený majetek je v mnoha případech v neuspokojivém stavu, zejména lesní infrastruktura (budovy, cesty, vodní toky atd.). Obhospodařované lesy rovněž čelí negativním vlivům nezávislým na typu vlastníka, zejména v Krušných horách na ochuzených půdách po imisní zátěži v klimaticky náročných podmínkách, dále také ve spojitosti s klimatickými změnami (sucho následované hmyzími a houbovými škůdci apod.) či z důvodu přemnožené zvěře. Církev jako staronový vlastník lesa zároveň potřebuje dosáhnout provozní soběstačnosti a pořizuje lesnické technologie. V některých případech musí arcibiskupství strpět zákonná omezení (ochrana přírody apod.).

Pro všechny tyto oblasti Lesní správa využívá dostupné dotace, příspěvky a náhrady, aby zlepšila celkový stav spravovaného lesního majetku. V současné době čerpá arcibiskupství prostředky mj. z Programu rozvoje venkova a z Operačního programu životní prostředí.

Informace o aktuálně realizovaných projektech a souvisejících výběrových řízeních jsou průběžně zveřejňovány.

Ing. Klára Žůrková
Referent dotací
klara.zurkova@apha.cz+420 733 591 541
Ing. Pavel Semerád
Referent LHP-LHE-OLH
pavel.semerad@apha.cz+420 731 429 599