Myslivost

Myslivost má v  České republice bohatou historickou tradici sahající hluboko do minulosti a je považována za významnou součást našeho  kulturního dědictví.  Jejím hlavním posláním je systematická a kvalitní  péče o krajinu a v ní volně žijící zvěř. Odloučení vlastnického práva od práva myslivosti, pokračující změny ve využívání krajiny, stavební činnost, intenzifikace zemědělské a lesnické výroby, rekreační tlak jsou faktory, které musí být  při managementu zvěře zohledněny (péče o úživnost honitby, klidové zóny, přezimovací obůrky to vše založené na odbornosti a tradici české myslivosti).

Velkou výzvou současnosti pro  lesníky a myslivce je  v kontextu končící kůrovcové kalamity, jenž byla doprovázena vznikem velkých holin, zajištění takových stavů zvěře, které umožní zdárné odrůstání druhově pestrých lesů  bez zvýšených nákladů na jejich ochranu.  Základním principem pro odpovědné a vyvážené hospodaření  v lesích a honitbách AP Lesnická  je skutečnost, že prostředky získané z výkonu práva myslivosti a pronájmů honiteb jsou z velké části vráceny zpět do lesa. Snahou AP Lesnická je přispět k uchování bohatství české myslivosti a jejímu předání dalším generacím. Většina honiteb v držení AP Lesnická je myslivecky obhospodařována ve vlastní režii a pouze menší  část je  určena k pronájmu.

Více informací o pronájmu honiteb a poplatkových lovech v režijních honitbách poskytne:

Smeta roman
Ing. Roman Smetana
Referent myslivosti
a expedice dříví
roman.smetana@aplesnicka.cz+420 776 101 500