Polesí Dolní Břežany

Polesí Dolní Břežany zajišťuje odbornou správu lesů Arcibiskupství pražského, Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a farností Benešov, Bystřice u Benešova, Čestlice, Hrusice, Jílové u Prahy, Kostelec nad Černými lesy, Křečovice, Mnichovice, Poříčí nad Sázavou, Roztoky u Prahy, Štěchovice, Týnec nad Sázavou, Praha-Třeboradice, Praha-Hostivař, Praha-Kyje, Praha-Liboc, Praha-Bohnice, Praha-Zbraslav, Úvaly a Votice. Mapka zobrazuje katastrální území, v nichž se nacházejí lesní pozemky spravované polesím Dolní Břežany.

Historie

Počátek arcibiskupského hospodaření v Dolních Břežanech se datuje k roku 1715, kdy panství koupil od rodu Trauttmansdorffů pražský arcibiskup František Ferdinand z Künburgu. Dolní Břežany pak byly nepřetržitě v držení arcibiskupství až do roku 1945. Arcibiskupové měli v zámku své sídlo. Arcibiskup Václav Leopold Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan nechal postavit v Dolních Břežanech roku 1826 školu. V letech 1885-1887 byla zásluhou arcibiskupů Bedřicha Josefa Schwarzenberga a Františka Schönborna vybudována kaple, která byla vysvěcena 14. května 1887.

V době působení arcibiskupa Františka Kordače navštívily zámek významné osobnosti, včetně prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Arcibiskup Kordač po svém odstoupení z funkce primase českého v říjnu 1931 trávil na zámku v Dolních Břežanech poslední léta svého života. Vedoucím úředníkem Knížecí arcibiskupské správy lesů a statků v Dolních Břežanech byl v roce 1939 lesmistr Eduard Totzauer, výměra spravovaných pozemků byla 2 849 ha.

Do správy současného polesí Dolní Břežany spadá i někdejší panství Lešany, které v roce 1683 získala Metropolitní kapitula sv. Víta v Praze. Na místě tvrze postavila zámek. Lešany se tak staly centrem velkého kapitulního panství, do něhož patřily ještě statky Hostěradice, Břežany, Netvořice, Nedvězí ad. V roce 1939 byl vedoucím úředníkem a správcem velkostatku Lešany Ladislav Špaček, výměra byla 1 041 ha.

Charakteristika

Polesí Dolní Břežany spravuje lesy ve vlastnictví Arcibiskupství pražského, Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, Kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském
a Kolegiální kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně. Dále také obhospodařuje lesy Nadace Arietinum, do které byly v roce 2024 převedeny lesní majetky jednotlivých farností. V rámci dřevinné skladby převládají duby (26 %) a smrk ztepilý (24 %), dále pak jsou nejvíce zastoupeny borovice (17 %) a buky (9 %).

Obhospodařované lesy o výměře 5 458 ha jsou rozptýleny po celém Středočeském kraji, hlavní část lesů se nachází v okolí Dolních Břežan, Jílového u Prahy, Lešan a Sulic, kde se také nachází sídlo polesí. Lesy se rozprostírají v nadmořské výšce od 240 m n. m. (údolí řeky Sázavy a Vltavy) až po vrchol Kněží hory s výškou 488 m n. m. Stanovištně se jedná o velice rozmanité podmínky. Nacházejí se zde exponovaná stanoviště nižších poloh, živná i kyselá stanoviště středních poloh, ale také stanoviště v první lesním vegetačním stupni v Polabí.   

Polesí Dolní Břežany také provozuje vlastní lesní školku, kde jsou pěstovány převážně listnaté sazenice z osiva získaného ve vlastních porostech. Je tedy zajištěn odpovídající genetický původ sazenic pro obnovu lesa.

Dále se polesí zabývá včelařením a výrobou medu. V našich lesích jsou na vhodných místech umístěna včelstva tak, abychom podpořili ochranu a rozvoj životního prostředí za účelem zachování biodiverzity. Mimo to nám včelstva zajišťují produkci medu, který je možné na polesí zakoupit.

Zajímavosti

Krajinu polesí utvářejí zejména hluboké údolní zářezy řek Vltavy a Sázavy, které jsou protkány desítkami kilometrů turistických stezek, umožňujících nespočet výhledů po přírodním parku Středních Čech. Neméně zajímavá je národní přírodní památka Medník, přírodní rezervace Zvolská homole, Kobylí draha a Šance a přírodní památky Modřanská rokle a Cholupická bažantnice.

Vize a výzvy

Náročným úkolem polesí Dolní Břežany je v oblasti vysokého rekreačního využívání lesů skloubit funkci produkční a rekreační tak, aby vytvářely jeden celek. Je tedy nutné vytvořit takové podmínky pro návštěvníky lesa, kterými by se minimalizovaly škodlivé dopady na životní prostředí. Velkým rizikem lesního hospodaření v blízkosti městské aglomerace, se kterým se potýkáme, jsou černé skládky, nelegální cesty, krádeže dříví a jiné formy nezákonného užívání lesních pozemků. Od hostů v našem lese očekáváme slušné chování a respektování vlastnických práv.

Polesi-dolni-brezany - zmensena

Kontakty

Pověřený vedoucí polesí Dolní BřežanyIng. Miloš Kučeramilos.kucera@aplesnicka.cz

+420 737 789 151

Vedoucí polesí Dolní BřežanyMiroslav Ostádalmiroslav.ostadal@aplesnicka.cz

+420 736 501 492

Zástupce vedoucího polesíIng. Jan Vinickýjan.vinicky@aplesnicka.cz

+420 737 917 877

Technik polesí Dolní Břežany, expedice dříví Bc. Petr Marekpetr.marek@aplesnicka.cz

+420 731 452 283

Hajný lesního úseku Okrouhlo Ing. Jan Karbanjan.karban@aplesnicka.cz

+420 606 686 193

Hajný lesního úseku Turyň Petr Vácha petr.vacha@aplesnicka.cz

+420 739 482 011

Hajný lesního úseku Jirčany Bc. Martin Řehákmartin.rehak@aplesnicka.cz

+420 602 731 579

Hajný lesního úseku LibeřIng. Jaroslav Hudzieczekjaroslav.hudzieczek@aplesnicka.cz

+420 775 170 893

Hajný lesního úseku TomkovkaVáclav Hruškavaclav.hruska@aplesnicka.cz

+420 733 591 543