Lesní výroba

Lesnické činnosti při správě lesů zajišťuje AP Lesnická nákupem služeb nebo vlastními zaměstnanci. Nabízíme dlouhodobé vyvážené přímé vztahy, zaměřujeme se především na místní dodavatele prací. Jednotlivé činnosti objednáváme formou rámcových smluv o dílo a nebo nákupem dílčích akcí. Spolupráci lze ujednat přímo na polesích.

Ústředí AP lesnické zajišťuje centrálně nákup jen u vybraných činností a materiálu, jako jsou harvestorové technologie, stavební a strojní investice, taxační služby, přípravky na ochranu rostlin nebo osobní ochranné pracovní pomůcky. Uzavírá také smlouvy pro další specifické oblasti jako pojištění odpovědnosti a podobně. Rozhodování o dalších zakázkách přímo na polesích má za cíl obnovit a navrátit práci kvalifikovaným, spolehlivým, místa znalým lidem s citem pro les a přírodu.

Více informací o nákupech materiálu, zboží a služeb pro potřeby společnosti poskytne zástupce ředitele AP lesnické pro výrobu:

Ferkl jan
Ing. Jan Ferkl
Zástupce ředitele pro výrobu
jan.ferkl@aplesnicka.cz+420 724 523 933