Historie arcibiskupských lesů

Co do výměry tvořily a tvoří lesy většinu hospodářského majetku arcibiskupství. Biskupství a později Arcibiskupství pražské od 12. století postupně získalo – ať už jako dominikální, nebo rustikální majetek – velkostatky Rožmitál, Dolní Břežany, Onšov, Louňovice, Blatno, Červená Řečice, Nový Rychnov a Týn nad Vltavou. K tomu je nutné zmínit menší arcibiskupské statky (např. Sovínky) a majetek kapitul a farností pražské arcidiecéze (nejvýznamnější z nich je panství Metropolitní kapituly ve Spáleném Poříčí).

Původ majetku byl velmi pestrý (dar – Rožmitál, koupě – Týn nad Vltavou, směna – Blatno, odkaz – Louňovice, patronáty atd.), ale vždy mělo vlastnictví církve soukromoprávní povahu. Kontinuita vlastnictví a hospodaření byla narušena zejména husitskými válkami v 15. století a pozemkovými reformami a totalitními režimy ve 20. století. V dějinách arcibiskupských lesů se vystřídala celá řada lesnických osobností, z nichž lze uvést Karla Daniela Gangloffa, prof. Korfa, Ing. Pince nebo Ing. Šrámka.

Více o historii i současnosti
Uvodni-text-2Více o historii i současnosti