Polesí Vysočina

Polesí Vysočina zajišťuje odbornou správu lesů Arcibiskupství pražského. Mapka zobrazuje katastrální území, v nichž se nacházejí lesní pozemky spravované polesím Vysočina.

Historie

Historický majetek arcibiskupství, jehož navrácenou část nyní spravuje polesí Vysočina, byl tvořen velkostatky Červená Řečice, Nový Rychnov a Onšov.

Červená Řečice bývala majetkem pražských biskupů již ve 12. století. Pod správní okruh zdejšího ředitele spadal i velkostatek Onšov (Vonšov) a Nový Rychnov. Zámecká budova včetně okolních lesů a polností patřila pražskému biskupství, později arcibiskupství, souvisle s výjimkou období od husitských válek a do bitvy na Bílé hoře (cca 200 let). V roce 1949 byl velkostatek Červená Řečice se zámkem zkonfiskován a od té doby sloužil k různým účelům a chátral.

Panství Nový Rychnov patřilo arcibiskupům pražským již za Arnošta z Pardubic, tedy od 14. století. Po uzákonění pozemkové reformy v roce 1920 došlo k parcelaci arcibiskupského velkostatku, lesy však zůstaly pražskému arcibiskupství i nadále.

Charakteristika

Lesy polesí Vysočina se nacházejí, jak název napovídá, převážně na Českomoravské vrchovině od Jihlavy k Blaníku s přesahem na severozápad do Posázaví (farní lesy).

Dominantní dřevinou je smrk, jenž poskytuje významný hospodářský přínos (mj. ke zlepšení stavu lesa v jiných lokalitách) a jehož podíl je v zájmu stability porostů postupně mírně snižován zejména bukem a jedlí. Přirozená obnova je uplatňována cca ze 30 %.

Arcibiskupský majetek není souvislý, ale je tvořen několika středně velkými celky, podle historických velkostatků.

Zajímavosti

Českomoravská vrchovina je tradiční rekreační oblastí. Za návštěvu rozhodně stojí přírodní park Čeřínek, vyznačující se kamennými poli s množstvím půvabných studánek a výhledem od Přední skály. 

Vize a výzvy

Cílem polesí je obhospodařovat les podrostním způsobem hospodaření a využít velký potenciál přirozené obnovy smrku v kombinaci s předsunutými skupinami nebo podsadbou melioračních a zpevňujících dřevin, především jedlí a bukem. Budeme usilovat o vyváženost produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa, tj. udržet vysokou kvalitu smrkových sortimentů a dát průchod i požadavkům rekreačním, ekologickým a estetickým.

 
Polesi-vysocina (1) (1)

Kontakty

Vedoucí polesí Vysočina Ing. Václav Kosvaclav.kos@aplesnicka.cz

+420 739 544 994

Technik polesí Vysočina Ing. Radana Vaňkováradana.vankova@aplesnicka.cz

+420 739 489 746

Hajný lesního úseku Červená Řečice Tomáš Bolektomas.bolek@aplesnicka.cz

+420 733 591 542

Hajný lesního úseku Čeřínek Karel Nevěčný karel.nevecny@aplesnicka.cz

+420 724 524 177

Hajný polesí Vysočina Ing. Tibor Blaškotibor.blasko@aplesnicka.cz

+420 734 351 485

Hajný lesního úseku Švejbory Ing. Lukáš Nápravníklukas.napravnik@aplesnicka.cz

+420 724 843 383

Hajný lesního úseku Onšov Jaroslav Kaňkajaroslav.kanka@aplesnicka.cz

+420 731 198 721

Adjunkt polesí Vysočina Jaroslav Klementjaroslav.klement@aplesnicka.cz

+420 731 699 081

Hajný lesního úseku Blaník Ivo Novákivo.novak@aplesnicka.cz

+420 733 485 435