Správa nemovitostí

AP lesnická s. r. o. zajišťuje odborné služby pro vlastníky nemovitostí, tj. Arcibiskupství pražské a jemu podřízené církevní právnické osoby, spočívající ve správě budov sloužících lesnímu hospodaření či bydlení lesníků a ve správě lesních cest. Tato správa spočívá zejména v monitoringu, obstarávání potřebných a/nebo předepsaných kontrol, oprav, revizí, rekonstrukcí a modernizací.