Chov ryb

Arcibiskupství pražské se rozhodlo na přelomu roku 2021/2022 koupit areál sádek v Těšenově (Polesí Vysočina), který historicky patřil k arcibiskupskému velkostatku. Toto rozhodnutí bylo umocněno skutečností, že AP vlastní 100 ha vodních ploch v blízkém okolí, na něž navazují lesy, taktéž ve vlastnictví AP.

Odbyt ryb ze sádek probíhá prodejem přímo na sádkách. V současné době hospodaříme na 3 pronajatých rybnících, kde chováme násadu kapra a candáta ročka. U vlastních rybníků čekáme na ukončení pachtovních smluv a následné zahájení vlastního chovu ryb. Pro dokreslení situace přikládáme několik fotografií.