Polesí Blatno

Polesí Blatno zajišťuje odbornou správu lesů Arcibiskupství pražského, Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Náboženské matice a farností Budyně nad Ohří a Roudnice nad Labem. Mapka níže na webu (zelená barva) zobrazuje katastrální území, v nichž se nachází lesní pozemky spravované polesím Blatno.

Historie

Lesy v Krušných horách byly intenzivně využívány od 12. století, kdy dřevní hmota byla dodávána pro potřeby těžby stříbra, mědi a dalších barevných kovů. Nové zařízení lesních porostů bylo realizováno v období let 1772 – 1791, kdy v obci Blatno byla založena 1. Lesnická škola v zemích Koruny české.

V roce 1929 byl zřízen Velkostatek Blatno v majetku Arcibiskupství pražského. Pozemky byly státem předány Arcibiskupství pražskému jako náhrada za zabraný majetek v Rožmitálu pod Třemšínem v souvislosti se vznikem vojenského újezdu Brdy.

Charakteristika

Větší část polesí je v majetku Arcibiskupství pražského a nachází se na úbočí a náhorní plošině Krušných hor. Toto území je význačné nejen z pohledu ochrany přírody a krajiny (národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště, přírodní rezervace Buky nad Kameničkou, přírodní památka Bezručovo údolí, přírodní park Bezručovo údolí), ale také jako zdroj pitné vody (údolní nádrže Kamenička a Jirkov). Specifikem je vysoké zastoupení porostů náhradních dřevin, zejména smrku pichlavého a břízy. Menší část polesí je v pachtu od Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Tato část polesí se nachází z části na hřebenu a na severozápadním úbočí Dlouhého vrchu nad Litoměřicemi a z části v Polabské nížině mezi obcemi Horní Beřkovice, Černouček a Kostomlaty pod Řípem.

Zajímavosti

Krajina Krušných hor nabízí nepřeberné množství turistických aktivit. Lze doporučit např. výšlap či výjezd (dle ročního období na kole nebo na lyžích) z Chomutova Bezručovým údolím a podél Kameničky až na Nový dům.

Mezi zajímavosti polesí patří např. výskyt tetřívka obecného, jehož populaci se polesí snaží posílit, nebo přepouštěcí tunel mezi povodími Kameničky a Chomutovky (tzv. Dieterova štola), který je ojedinělým vodohospodářským dílem. Také na Litoměřicku lze podniknout výlet do lesů, ať už méně náročný kolem Horních Beřkovic, nebo pro zdatnější na Dlouhý vrch, kde můžete pozorovat, jak se mění se stoupající nadmořskou výškou charakter lesa. Nejlépe je vyrazit na začátku května, kdy v nížině je příroda již v plném květu, na vrcholku se teprve probouzí po zimě a začíná rašit.

Vize a výzvy

Krušné hory se vyznačují značně narušeným lesním prostředím, které se dosud vzpamatovává z poškození imisemi v 70. a 80. letech minulého století a které není ekonomicky soběstačné. Hlavní snahou proto je – mj. s využitím specifických dotací – stabilizovat lesní porosty, snížit poškození lesa zvěří a celkově zlepšit stav lesních půd.

Polesi-blatno-1

Kontakty

Vedoucí polesí Blatno Ing. Tomáš Buchartomas.buchar@aplesnicka.cz

+420 702 186 891

Technik polesí BlatnoMarie Kunčarovámarie.kuncarova@aplesnicka.cz

+420 731 830 718

Hajný lesního úseku KameničkaBc. Jindřich Bendajindrich.benda@aplesnicka.cz

+420 733 485 414

Hajný lesního úseku Nový DůmJiří Bláhajiri.blaha@aplesnicka.cz

+420 702 186 892

Hajný lesního úseku TokaništěJiří Vejrostajiri.vejrosta@aplesnicka.cz

+420 720 976 736

Hajný lesního úseku Litoměřice Petr Balvínpetr.balvin@aplesnicka.cz

+420 736 527 557