Nová lesní technika na Oblastním polesí Krušné Hory

V červenci 2021 jsme podali žádost do Operace Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje s názvem projektu Pořízení strojů pro hospodaření na lesních pozemcích na polesí Blatno.

Mulcovac-3-web-foto-tomas-bucharProjekt je zaměřen na pořízení techniky pro lesní hospodářství pro majetek ve vlastnictví žadatele, kterým je Arcibiskupství pražské, které obhospodařuje lesní pozemky v zájmovém území MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

Záměrem projektu je pořízení jednoho mulčovače, jedné okružní pily, jednoho štípače dřeva, jedné motorové pily a dvou akumulátorových pil.

Celkové výdaje projektu: 463 441 Kč bez DPH
Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 455 000 Kč
Celková výše přiznané dotace: 227 500 Kč
Příspěvek EU: 145 600 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 81 900 Kč

Logo-euLeader-xxxb