Obnova porostů po kalamitě na polesí Vysočina

Projekt je umístěný v kraji Vysočina, okresu Pelhřimov, v katastrálním území Červená Řečice, v lokalitě Zádolí, na parcelách v majetku Arcibiskupství pražského. Lesní kalamita byla způsobena větrem při letní bouři 18. 8. 2017. Projekt je zaměřen na obnovu porostů ve stáří nad 40 let po kalamitě v lokalitě Zádolí – přípravu půdy (chemicky), zalesnění ploch a ochranu založených porostů – oplocení a následnou péči.

Projekt je realizován prostřednictvím dotační operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, vyhlášeného 7. kola příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 z prostředků Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Celkové výdaje projektu: 1 731 906 Kč

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 1 431 327 Kč

Celková výše přiznané dotace: 1 431 327 Kč
Příspěvek EU: 708 506 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 722 821 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 11. 3. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 11. 2019
Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství
Zprostředkující subjekt: Státní zemědělský intervenční fond
Příjemce dotace: Arcibiskupství pražské

Obnova-po-kalamite-eu-web