Lesní cesta Jelení vrch – I. etapa

V horách je to s dopravou vždy složitější. Terén je členitý, ne všude se lesní technika snadno dostane. To byl i případ lesní cesty Jelení v Krušných horách blízko státní hranice, kterou v 80. letech minulého století nechal zbudovat tehdejší lesní závod. Kilometrová trasa, stoupající od potoka Černá voda směrem na Jelení vrch, významně zkrátila vzdálenosti pro dopravu dřeva mezi obcemi Přebuz, Nové Hamry a osadou Jelení.

Přes 30 let provozu vozovky z kameniva prolévaného živicí se projevilo trhlinami v krytu až rozpadem vozovky na jednotlivé kameny v úseku s největším stoupáním. Vozovka dožila. Bylo třeba rychle pomýšlet na nápravu. Znovu vyasfaltovat kilometr lesní cesty je finanční zátěž několika milionů korun. Co se pokusit uspět při získání dotace Ministerstva zemědělství z Programu rozvoje venkova na investice do lesnické infrastruktury? Příprava dokumentace a podkladů žádosti o dotaci zabrala dva roky. Úsilí bylo odměněno. Dohoda o poskytnutí dotace na rekonstrukci asfaltové vozovky byla přiznána ve výši 90% investičních nákladů (2,3 mil. Kč). V poptávkovém řízení mezi stavebními firmami s vlastními obalovnami kameniva živicí byla jako nejvhodnější vybrána firma Strabag a.s. Realizace nové asfaltové vozovky se ujal závod v Karlových Varech. Z vlastních peněz Arcibiskupství pražské hradilo přípravné zemní práce za 670 tis. Kč.

Ing. Pavlína Čmelíková, referent lesnických staveb Lesní správy

 

Nyní je asfaltová vozovka hotová, krajnice čekají na dokončení na jaře příštího roku. Přijďte se podívat. Až roztaje sníh, vycházka na Jelení vrch po Jelení cestě a lesem zpět do osady Jelení na zasloužený oběd v místní restauraci má své kouzlo i pro pěšího turistu.

V letech 2021-2022 proběhla rekonstrukce 1 km odvozní lesní cesty zvýšením třídy a kategorie cesty z 2L 3,5/30 na 1L 4,0/30 a zkvalitněním vozovky, kdy původní opotřebený penetrační makadam byl nahrazen novým krytem z asfaltobetonu. Krajnice a hospodářské sjezdy jsou provedeny ze štěrkodrti. Zřízení výhybny v trase zvyšuje bezpečnost dopravy. Celkově došlo ke zlepšení kvality lesní cesty a objektů na lesní cestě pro účely hospodaření v lese.

Plakat-jeleni-vrch-001web