Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno – V

Pokračujeme v přeměnách porostů náhradních dřevin v Krušných horách. Do 11. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova jsme úspěšně podali projekt s názvem Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno – V. Projekt je realizován prostřednictvím dotační operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 z prostředků Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Projekt je umístěn v Ústeckém kraji, okrese Chomutov, v katastrálním území Bečov, Radenov a Načetín u Kalku, na parcelách v majetku Arcibiskupství pražského. Projekt je zaměřen na odstranění porostů náhradních dřevin, následnou přípravu půdy (mechanicky i chemicky) pro budoucí cílové dřeviny, stavbu oplocenek, výsadbu a následnou péči v rámci projektu.

Celkové výdaje projektu: 20 433 657 Kč

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 16 887 320 Kč

Celková výše přiznané dotace: 16 887 320 Kč
Příspěvek EU: 8 359 223 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 8 528 097 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2021
Datum plánovaného ukončení projektu: 20. 10. 2022
Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství
Zprostředkující subjekt: Státní zemědělský intervenční fond
Příjemce dotace: Arcibiskupství pražské

Web-plakat