Obnova lesních cest po kůrovcové kalamitě

Po pěti letech doznívá v lese kůrovcová kalamita. V letech 2020-2021, kdy kulminovala na polesí Vysočina, byly z lesa těžkými nákladními auty odváženy velké objemy dřeva ke zpracovatelům a lesní cestní sítí se za dva roky odvezlo tolik dřeva jako za deset let v klidnějších dobách.

Soustředěná zátěž se projevila na lesních cestách poruchami vozovky, v některých úsecích až obtížnou sjízdností.

Proto je třeba část prostředků získaných prodejem dřeva kvůli dostupnosti lesa pro lesnické hospodaření a pro bezpečnou jízdu vrátit do obnovy lesních cest.

Pokud se vydáte na Vysočinu, mezi obcemi Nový Rychnov a  Dolní Cerekví AP lesnická obhospodařuje pěkný kus lesa zvaný Čeřínek. Právě zde je v tomto měsíci dokončována celková oprava 1,2 km dlouhé cesty Horní Mešnická.

Dospělé stromy jsou sice z velké části vykáceny, ale díky péči lesníků se zde obnovuje les rychlým tempem. Podíl na tom má i odlov zvěře, jejíž vysoký stav by ohrožoval odrůstání nově vysemeněných stromků.

Přijďte na Horní Mešnici  obdivovat krajinné výhledy a barvy podzimního lesa, cílem výletu může být třeba dřevěné posezení u vysílače Mešnice.