Obnova porostů po kalamitě na polesí Blatno

Projekt je umístěný v Ústeckém kraji, okresu Chomutov, v katastrálním území Radenov a Načetín u Kalku, na parcelách v majetku Arcibiskupství pražského.

Projekt je zaměřen na odstranění poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci po větrné kalamitě způsobené vichřicí Herwart v říjnu roku 2017, následnou přípravu půdy (mechanicky), zalesnění ploch a ochranu založených porostů – oplocení a následnou péči.

Projekt je realizován prostřednictvím dotační operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, vyhlášeného 7. kola příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 z prostředků Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Celkové výdaje projektu: 6 064 312 Kč

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 5 011 828 Kč

Celková výše přiznané dotace: 5 011 828 Kč
Příspěvek EU: 2 480 854 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 2 530 974 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 11. 2019
Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství
Zprostředkující subjekt: Státní zemědělský intervenční fond
Příjemce dotace: Arcibiskupství pražské

Plakat-2