Technika a technologie pro lesní hospodářství Arcibiskupství pražské 2019

Záměrem projektu je pořízení jednoho univerzálního kolového traktoru – UKT s lesnickou nástavbou uzpůsobeného do lesních podmínek na polesí Rožmitál s možností výpomoci na ostatních polesích v rámci majetku Arcibiskupství pražského.

Traktor bude vybavený čelním rampovačem s rampovací radlicí a lanovým dvojbubnovým navijákem montovaným na pevno k UKT. Součástí projektu je doplnění uvedeného polesí i o adaptéry k UKT a to shrnovačem klestu, jednotalířovou hnanou půdní frézou a postřikovačem pro asanaci kůrovcového dříví. Projekt počítá dále i s dovybavením Polesí Vysočina a to o adaptéry k již pořízenému UKT z předchozího kola PRV a to shrnovačem klestu, sněhovým pluhem a jednotalířovou hnanou půdní frézou.

Polesí Nejdek, kde byl již pořízen UKT v rámci stejného kola jako na polesí Vysočina, bude dovybaveno ke stávajícímu UKT jednonápravovým sklápěcím plošinovým přívěsem, cepovým žacím strojem do předního závěsu UKT včetně nakládací lopaty k UKT.

Předpokládané zvýšené množství kůrovcové hmoty v roce 2020 na Polesí Rožmitál je hlavním důvodem pro pořízení jednoho UKT s navijákem a postřikovače pro asanaci kůrovcového dříví. Pořízení ostatních adaptérů na dotčených polesích (Vysočina, Nejdek, Rožmitál) vycházejí z potřeby lesnického provozu např. údržba lesních cest, pěstební a těžební činnost.

Celkové výdaje projektu: 5 306 203 Kč
Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 4 385 292 Kč
Celková výše přiznané dotace: 2 192 646 Kč
Příspěvek EU: 1 085 359 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 1 107 287 Kč
Podíl Arcibiskupství pražského: 3 113 557 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 16. 3. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 10. 2020
Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství
Zprostředkující subjekt: Státní zemědělský intervenční fond
Příjemce dotace: Arcibiskupství pražské

3753-001