AP lesnická s.r.o. úspěšně dokončila projekt, který převzala od Arcibiskupství pražského v rámci realizovaného převodu závodu dle § 2175 – § 2183 zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku účinného k 1.1.2024. Do 15. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova byl podán projekt s názvem Technika a technologie pro lesní hospodářství Arcibiskupství pražské 2022. Projekt byl realizován prostřednictvím dotační operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 z prostředků Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Záměrem projektu je pořízení techniky a technologie pro lesní hospodářství. Konkrétně se jednalo o pořízení jednoho vyvážecího vleku s nosností do 10 t na polesí Blatno, jednoho řezacího a štípacího automatu s doplňky na polesí Týn nad Vltavou a jednoho UKT, který bude vybaven čelním rampovačem, nakládací lopatou a vidlemi na polesí Spálené Poříčí.

S ohledem na stav po zpracování kůrovcové kalamity je traktor využíván hlavně v pěstební činnosti. Řezací a štípací automat slouží z části pro výrobu paliva pro vytápění vlastních objektů a z části pro výrobu paliva. Vyvážecí vlek k UKT vyváží zpracované dřevní hmoty z porostu.

Celkové výdaje projektu: 7 610 416,- Kč

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 6 289 600,- Kč

Celková výše přiznané dotace: 3 144 800,- Kč

Příspěvek EU: 1 556 676,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů: 1 588 124,- Kč

Datum zahájení realizace projektu: 18. 8. 2023

Datum ukončení projektu: 26. 3. 2024

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství

Zprostředkující subjekt: Státní zemědělský intervenční fond

Příjemce dotace: AP lesnická s.r.o.

Foto: Štípací automat

Plakatekjpg-lepsi