V měsíci červnu končí nejen školní rok a začínají prázdniny, ale obchodní společnosti musí také uzavřít účetnictví a uhradit daň z příjmu. Pracovníci účtáren mimo běžný chod musí provést inventury účtů, majetku, tvorbu rezerv, vypočítat přiznání k dani z příjmu právnických osob a řadu závěrkových operací. AP lesnická s.r.o. navíc k 1. lednu 2024 převzala převodem závodu celou Sekci Lesní správy pod svá křídla. Tedy nadstandardní objem práce, za který rád děkuji všem našim pracovníkům a zejména kolegyním v účtárně. Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2023 jsou k dispozici ve Výroční zprávě AP lesnické s.r.o. za rok 2023 v příloze.

Ing. Milan Mochán, jednatel AP lesnická s.r.o.

Výroční zpráva AP lesnická s.r.o. 2023

Sycoldrichovec-1272007-4