„Pozemské naděje se tváří v tvář kříži hroutí, ale rodí se nová naděje, která potrvá navždy. O jakou naději však jde? Jaká naděje se rodí z kříže? Mohou nám to pomoci pochopit slova, která Ježíš pronesl po svém vjezdu do Jeruzaléma: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek“ (Jan 12,24, papež František 17. 4. 2017).

Pokud se vydáte po červeně značené turistické cestě vedoucí z obce Rovná do Červené Řečice, narazíte uprostřed lesa s názvem Bělá na nově opravený kříž. Podle vyprávění pamětníků zde stojí kříž již od roku 1848. Právě v tomto roce a v této části lesa, které se říká Na panském, se lidé z okolních vesnic dozvěděli, že byla zrušena povinnost roboty. Z vděku zde nechali vystavět kříž, který se nacházel přesně napůl cesty mezi kostelem Sv. Martina v Rovné a původním kostelem Božího těla v Červené Řečici. Od té doby tam kříž, díky dobré péči farníků, stál.

V únoru roku 2022, při silném poryvu větru, spadl na kříž strom a zásadně ho poškodil.  Pracovníkům Lesní správy nebyl osud kříže lhostejný, a proto se rozhodla investovat do jeho opravy. Dřevěná část kříže byla vyrobena ze stromu, který vyrostl přímo v daném lese, a opravy realizovali řemeslníci z tohoto kraje. Obnovu malby provedl malíř Marek Fexa ze Zajíčkova a vlastní kříž vyrobil darem pro AP truhlář Rostislav Straka ml. z Čížkova, za což mu patří srdečné díky. Završením celé snahy byla 24. června 2023 slavnost, při které pronesl duchovní slovo a kříži požehnal místní farář PhDr. Heřman Josef Róbert Dobranský O.Praem. O historii kříže poutavě promluvil rodák z Rovné pan Stanislav Růžička. Žehnání přihlíželo mnoho farníků z Rovné a Červené Řečice. Ti uspořádali na Sv. Jana ke kříži pouť, při které si připomněli svatojánské tradice.

Poutníci cestou sbírali květiny, ze kterých pletli věnečky. U kříže pak vybrali nejhezčí z nich a za zvuku kytar společně zazpívali svatojánské písně. Pro děti bylo připraveno hledání pokladu a pro všechny příchozí občerstvení. Velmi nás překvapilo a potěšilo, jak je kříž pro mnoho lidí z okolí důležitý. A to přesto, že stojí v lese a cesta již není zdaleka tolik využívána jako v dřívějších dobách.