Až vyrazíte v dnešních dnech na toulky lesem, třeba na Blaník, můžete na východním úpatí Malého a Velkého Blaníku navštívit podblanické podmáčené louky.

Tak jako celá příroda letos nádherně vykvetly a jsou rájem pro motýly i pastvou pro lesní zvěř.  Dávejte však pozor kam šlapete. Lesní správa tady již několik let fyzicky zajišťuje péči o Rytířkou louku. Pravidelné kosení a odvážení píce z louky a snad i deštivé počasí přispěly k návrat českých orchidejí. O radost se s námi podělil Ing. Mgr. Martin Klaudys, pracovník Správy chráněné krajinné oblasti Blaník.

„Vážený pane inženýre,
dnes jsem na pochůzce po Žďárské (Rytířské) louce v CHKO Blaník nalezl 21 kvetoucích prstnatců májových. Není to pravda velké číslo, nicméně na této louce se v takovémto počtu objevily poprvé (v minulosti jsou uváděny jen jednotky kusů). Pravidelné sečení louky zajišťují s dodavateli pracovníci Vaší lesní správy, protože louka je v majetku Arcibiskupství pražského. AOPK na sečení pravidelně poskytuje příspěvek. Kvetení orchidejí i dalších bylin je dokladem zlepšujícího se stavu louky. Proto mi dovolte, abych Vám poděkoval za spolupráci a doufáme v její pokračování.“

Stačí tedy vyrazit a v tichosti a pokoře obdivovat krásu přírody a dílo Stvořitelovou.