Už tradičně proběhl na polesí Krušné hory v části Blatno 28. července  osmý ročník zahájení lovecké sezóny. I přes předpovědi počasí, které nebyly příznivé, byla letos zatím nejvyšší účast návštěvníků z celého AP.

Sraz u lovecké chaty na Novém domě stihli skoro všichni včas. Po příjezdu a výborném jelením guláši následoval myslivecký nástup.

Celý slavnostní akt zahájili trubači, v podání personálu polesí, kteří zahráli slavnostní fanfáru „Vítáme Vás“. Po úvodním slovu pana generálního vikáře a ředitele Lesní správy seznámil vedoucí polesí Ing. Jan Ferkl všechny zúčastněné s hodnocením uplynulé sezóny, kdy bylo uloveno celkem 114 ks spárkaté zvěře. Zdůraznil, že se personálu úspěšně daří snižovat stavy zvěře na únosné počty a tím předcházet škodám na lesních porostech, které zvěř způsobuje.

Na závěr slavnostního zahájení pan generální vikář požehnal nastávající zahájené lovecké sezóně, všem zúčastněným i jejich rodinám.

Slavnostní nástup zakončili trubači fanfárami „Lovu zdar“ a „Konopišťské halali“.

O následující program se letos postarali čeští reprezentanti od firmy Husqvarna ukázkou dřevorubeckého sportu.

Své umění ve vábení zvěře předvedl vicemistr republiky pro rok 2023 Josef Novotný se svým kolegou Kryštofem Zettlem. Oba pracují jako hajní v místním polesí.

Po návratu z lesa z večerní čekané pokračoval program volnou zábavou spojenou s ochutnávkou zvěřinových specialit z kuchyně personálu polesí.

Lovu zdar!