Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
Doba chůze:

Skalnatý vrch Homole s přírodní rezervací Zvolská homole tvoří pravý břeh Vltavy na území Zvole nad Vraným nad Vltavou. Chráněné území zahrnuje skalnatý sráz spadající do údolí Vltavy a přilehlé lesní a nelesní plochy. Kromě dubohabrových lesů zde nalezneme skalní stepi, zarostlé pastviny a vřesoviště. Přírodní rezervací provází naučná stezka spojující obce Vrané nad Vltavou a Zvole. Informační panely seznamují s faunou, flórou a přírodními poměry jednotlivých ekosystémů rezervace, obcí Vrané nad Vltavou a Zvole, mimo to je odtud krásný výhled na údolí Vltavy.