Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
Doba chůze:

Přírodní rezervace Chynínské buky se nachází asi 3 km severovýchodně od Obce Chynín. Rozkládá se na rozloze 13,92 ha v rozmezí nadmořských výšek od 730 do 768 m n. m.

Z hlediska zajímavosti je v této rezervaci velice důležité patro hub.

Na rozloze téměř 14 ha můžeme najít až 213 taxonů různých hub, což už je poměrně velké číslo. Ze všech těchto taxonů hub je 5 druhů téměř ohrožených, 5 druhů zranitelných a 17 ohrožených.

Dřevinná skladba rezervace je ze 70 % listnatá (buk lesní, bříza bělokorá, javor klen atd.), zbytek doplňuje především jedle bělokorá a smrk ztepilý. V jejím prostoru můžeme najít 300 let staré buky a smrky, proto prales.

Díky pestré skladbě dřevin spatříme mnoho druhů dutinkových ptáků a dokonce i několik bezobratlých živočichů.

Raritou jsou zde i vzácné druhy měkkýšů.

Z dutinových ptáku jsou to datlík tříprstý a lejsek malý.

V minulosti v rezervaci hnízdil i čáp černý, dnes se vyskytuje na protější lokalitě Kokšín.