Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
Doba chůze:

Zahořanské údolí můžeme projít po modré turistické značce ze Zahořan do Davle. Pro jeho atraktivitu zde bylo založeno několik trampských osad, které vznikaly již ve 30.letech minulého století. Cesta se vine zalesněným údolím, kde budeme překonávat množství brodů a lávek vedoucích přes tok Zahořanského potoka, jenž je znám svou křišťálově čistou pstruhovou vodou. V údolí jsou patrné stopy po intenzivní těžbě zlata v podobě hald a zákopů. Zlato se zde stejně jako v celém okolí Jílového u Prahy těžilo během středověku.