Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
Doba chůze:

Štola se nachází asi 1 km po červené turistické trase od vesnice Borek u Jílového u Prahy. Štola vznikla při posledním geologickém průzkumu v jílovském zlatonosném revíru v letech
1949-50. Její délka je přibližně 270 metrů a má ojedinělý profil chodby ve tvaru kosočtverce. Přístup do ní je bezbariérový a zpoplatněný. V průběhu návštěvy si prohlédnete křemičité žíly s obsahem zlata, moderní i středověký způsob ražení chodeb nebo netopýry. Štolu provozuje Regionální muzeum v Jílovém u Prahy.