Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
6 km
Doba chůze:
1 hodina

V lesích Arcibiskupství pražského, které jsou ve správě polesí Týn nad Vltavou, na vrchu Semenec nad soutokem Lužnice s Vltavou, se nachází naučná lesní stezka.

Naučná stezka, která má podobu vycházkového okruhu lesem a klade si za úkol zdůraznění veřejně prospěšné funkce lesů. Okruh měřící skoro 6 km začíná a končí u vltavotýnské rozhledny a na jeho trase je deset zastavení s informačními tabulemi. Z nich návštěvník získá nejen mnoho detailů o místních pověstech a historických souvislostech, ale také informace o přírodních zajímavostech a hospodaření v lesích. Vše je doplněno fotografiemi i názornými nákresy.

Vylet-1

Stezka určitě přitáhne pozornost i těch nejmenších návštěvníků. Děti provází na stezce lesní skřítek Semenáček, který pro ně má na každé tabuli připravený úkol související s probíranou tématikou. Na stezce jsou k vidění domácí i cizokrajné dřeviny, zvláštní údolní přírodní společenstvo, přirozeně se obnovující les a mnoho dalších přírodních zajímavostí. Zajímavá je vyhlídka na skále nad řekou a tajemná procházka v okolí pohřebních mohyl.

Na dvou tabulích jsou připravena otevírací okénka s obrázky a můžete hádat, jaká odpověď se pod nimi skrývá.

Vylet-2

Věříme, že se vám všem bude v lesích Arcibiskupství pražského líbit a spolu se skřítkem Semenáčkem pochopíte jak mnohdy náročná je správa lesa při snaze zachovat jej v co nelepším stavu pro příští generace.

Polesí Týn nad Vltavou v Jihočeském kraji zajišťuje odbornou správu lesů Arcibiskupství pražského, Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a farností Krásná Hora nad Vltavou, Petrovice u Sedlčan a Sedlčany. Mapka /odkaz/ zobrazuje červenou barvou katastrální území, v nichž se nacházejí lesní pozemky spravované polesím Týn nad Vltavou.

Hlavní město polesí: Týn nad Vltavou
Nejvyšší bod oblasti: Jižiny 502 m n.m.
Vodní plocha: Hněvkovická přehradní nádrž
Fauna a flora: Muflonní zvěř
Zajímavosti: Soutok Vltavy a Lužnice

Pěší turisté, cyklisté i vodáci mohou na Vltavotýnsku obdivovat pěkné přírodní scenérie podél řek Vltavy a Lužnice.

  • Rozhledna a naučná stezka Semenec.
  • 4 km od Týna nad Vltavou se řeka Lužnice vlévá do Vltavy, stojí zde barokní Boží muka z konce 18. století původně zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, patronu vorařů a plavců.
  • V městských Bedřichových sadech naleznete pozůstatky hradu. Vznikl koncem 13. století na místě dřevěné tvrze jako sídlo biskupského správce.
  • Hráz vodní nádrže Hněvkovice, která byla vybudována pro zabezpečení technologické vody pro jadernou elektrárnu Temelín, je oblíbená technická zajímavost.