Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
Doba chůze:

Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště se rozprostírá na náhorní plošině Krušných hor poblíž obce Přebuz v nadmořské výšce 900 metrů. Geologické podloží rezervace tvoří žuly karlovarského plutonu a na nich leží různě vysoká vrstva rašeliny. Předmětem ochrany jsou přirozené lesní porosty rašelinných a podmáčených smrčin, společenstva vrchovišť s klečí, horská a podhorská vřesoviště a jedinečná společenstva rostlin a bezobratlých živočichů vázaná na ruiny areálu bývalé úpravny cínové rudy. Vrchoviště jsou chudá na dusík a fosfor a proto zde najdou prostor rostliny, které by jinde v konkurenci ostatních druhů nepřežily. Asi nejvzácnější rostlinou je zde kriticky ohrožená blatnice bahenní, která patří k nejvzácnějším rostlinám v České republice.