Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
Doba chůze:

Oceán je přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 1969 na ploše 38 hektarů. Nachází se u obcí Merklín, Nejdek a Pernink. Předmětem ochrany je téměř neporušený ekosystém horského vrchoviště, včetně okrajových rašelinných a podmáčených smrčin s charakteristickými druhy flóry a fauny. Rašeliništěm probíhá rozvodnice Rolavy a Bystřice. Obě horské říčky se později vlévají do Ohře. Vegetační období trvá jen po tři letní měsíce, v září přicházejí první mrazíky a vyskytují se ještě v květnu, výjimečně i v červenci a srpnu. Značný podíl srážek padá ve formě sněhu. Vlhký ráz podnebí zesilují hojné mlhy. Květena se skládá jen z malého počtu velice skromných druhů. Daří se zde mnoha vzácným rostlinám a můžeme tu vidět třeba rosnatku okrouhlolistou, tučnici obecnou, brusnici vlochyni, klikvu bahenní – žoravina, kyhanku sivolistou, rojovník bahenní, šichu obouhlavnou, šichu černou, suchopýr pochvatný, ostřici mokřadní, ostřici chudokvětou, břízu trpasličí a další.