Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
Doba chůze:

V rámci Polesí Blatno je chráněná většina bukových porostů – nejvýznamnější je přírodní rezervace Buky nad Kameničkou, která byla vyhlášena k ochraně 200 let starého lesa v údolí potoka Kamenička. Rezervace je součástí evropsky významné lokality Bezručovo údolí. Mezi přírodní památky nedávno přibyly také Najštejnské bučiny, přičemž některé porosty v bučinách jsou staré až 230 let.