Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
10 km
Doba chůze:

Bezesporu nejnavštěvovanější částí Polesí Vysočina je přírodní park Čeřínek, který se nachází asi 10 km západně od Jihlavy a asi 5 km východně od Nového Rychnova a díky svému umístění a přírodním krásám je vyhledávaným rekreačním územím. Naleznete zde trasy pro cyklisty a běžkaře i lyžařský areál pro sjezdové lyžování. Pro pěší turisty jsou tu vyznačeny čtyři turistické trasy, které se potkávají pod nejvyšším vrcholem přírodního parku s kótou 761 m n. m., po kterém byl park pojmenován. Čeřínkem vede také okružní naučná stezka dlouhá asi 6,5 km, na které se můžete seznámit s geologickými, botanickými a zoologickými zajímavostmi území. Zastávky 5-12 této stezky se nachází v lesích v majetku Arcibiskupství pražského. Právě v této části stezky můžete poznat největší klenoty Čeřínku. Většina horninového podloží je zde totiž tvořena žulami, které vystupují na povrch v podobě mrazových srubů a srázů, kamenných moří či kamenných mís. Obzvláště je zajímavá kamenná mísa ve tvaru srdce.