Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
Doba chůze:

Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště patří bezesporu mezi nejvýznamnější lokality pod správou polesí Blatno. V rašeliništích se hojně setkáváme s borovicí blatkou a klečí, břízou pýřitou, ale i nepůvodním smrkem pichlavým. Z rostlin jsou nejčastější brusinky, borůvky a klikvy. Ze silně ohrožených druhů zmiňme břízu trpasličí nebo šichu černou. Vyskytuje se tady taky kriticky ohrožená rosnatka okrouhlolistá nebo kyhanka sivolistá, vzácně rojovník bahenní.

Rašeliniště jsou domovinou chráněných tetřívků obecných, kteří se živí právě brusinkami nebo borůvkami. Na jejich ochranu je v části Krušných hor vyhlášena ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská. Pro udržení vhodného biotopu tetřívků bylo za podpory Operačního programu životní prostředí vytvořeno na území polesí Blatno několik lokalit pro jejich jarní tok.

Kromě tetřívků můžeme v oblasti zahlédnout i kriticky ohroženého netopýra černého.

Rašeliniště jsou také významným zdrojem podzemních vod. Součástí rezervace jsou dva rašelinné rybníky – Starý a Nový. Zahlédnout v nich je možné raky. Na území polesí také v posledních letech vzniklo několik tůní pro zadržování vody v krajině.