Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
Doba chůze:

Patří do II. Zóny CHKO a jsou přírodní památkou. Z majestátních buků zde zůstalo několik málo jedinců, ale hlavně torza jejich předchůdců v podobě doupných stromů, ty skýtají útočiště nemalému množství vzácných živočichů a rostlin. Všemu dominuje památná Jedle bělokorá, která se pyšní svým stářím, nejvyšší výškou, obvodem ( 340 cm) a objemem 18,75 m3 v rámci celého polesí.