Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
Doba chůze:

Malé Jeřábí jezero (německy Kleiner Kranichsee) je rašeliniště vrchovištního typu na hranici České a Německa. Nachází se v nadmořské výšce okolo 930 metrů na plochém hřbetu Přebuzské hornatiny na rozvodí Rolavy a Cvikovské Muldy a odtékají z něj potoky na všechny světové strany. Na území převládají rozsáhlé porosty rašelinné kleče, podmáčené smrčiny a jeřáb ptačí. V bylinném patře rostou ze zvlášť chráněných druhů rostlin šicha černá, kyhanka sivolistá a klikva bahenní. Dále je zde běžný suchopýr pochvatý, suchopýr úzkolistý a ostřice černá. Ze zvláště chráněných druhů živočichů žije na území ještěrka živorodá a tetřívek obecný. Běžné jsou čečetka zimní, linduška luční a křivka obecná. Nejlepší prohlídka lokality je z Německa od turistické chaty Henneberg a od ní vede naučná stezka k vyhlídkové rozhledně.