Vlak - chůze - autobus
Délka trasy:
Doba chůze:

V nitru lesů polesí Spáleného Poříčí nalezneme i několik přírodních rezervací. Jednou z nich jsou Fajmanovy skály a klenky. Nachází se v rozmezí nadmořských výšek 688 až 778 m n. m. Ukazatel navede návštěvníky k překrásné vyhlídce se západním panoramatem.

Můžeme zde najít buližníkové suky, mrazové sruby, a kamenná moře, jež jsou geologicky zajímavá.

 V kamenných mořích můžete spatřit čolka horského, pro kterého je zdejší lokalita terestrickým i reprodukčním prostorem, dále pak slepýše křehkého a ještěrku živorodou. Při monitorování obojživelníků a drobných živočichů byl spatřen i mlok skvrnitý.

Díky pestrým biotopům je na lokalitě častý výskyt datlíka tříprstého.

Pokud se budete po lese toulat i po úsvitu, můžete zaslechnout hlasové projevy výra velkého, sýce rousného a kulíška nejmenšího. Čas od času na Fajmanovy skály zavítá i rys ostrovid.