Od 2. února 2023 Arcibiskupství pražské provádí plánovanou těžbu v lese mezi Modřany a letištěm Točná. Jedná se o těžbu nahodilou, kdy dojde k odstranění suchých stromů a těžbu výchovnou v mladých porostech z důvodu jejich stabilizace.

20230202-082844

Jelikož se jedná o les veřejností hojně navštěvovaný, je tento zásah z důvodu bezpečnosti návštěvníků nezbytně nutný, jinak hrozí pád větví a stromů. Těžba bude prováděna harvestorem, který je nejefektivnější, nejrychlejší a pro tuto práci nejvhodnější. Místa, kde bude probíhat těžba, budou označena cedulemi se zákazem vstupu a ohraničena páskou.

Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v tomto lese, nevstupujte do míst, kde probíhá těžba a nepřibližujte se k těžební technice ani nevstupujte do prostoru skládek dříví. Ohrožený prostor je minimálně 60 m od strojů. Předpokládaný termín ukončení těžby je 31. březen 2023.

Děkujeme.