Již čtvrtým rokem spolupracuje polesí Dolní Břežany s Nadací O2 na společném projektu, kterým je obnova lesa po kůrovcové kalamitě v lesích Arcibiskupství pražského. Tato nadace se mimo jiné aktivně angažuje v oblasti ochrany přírody a podporuje projekty, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. Výsadba stromů je jedním z klíčových kroků, kterým společnými silami přispíváme k udržení zdraví a stability českých lesů. Každý nově vysazený strom představuje zdroj radosti a naděje, že společně můžeme ovlivnit svět kolem nás k lepšímu.

Dne 13. dubna proběhla u nás na polesí již sedmá akce tohoto druhu. Sraz byl stanoven v devět hodin ráno u obce Sulice, ale už před devátou hodinou ranní se na parkovišti hemžilo téměř šedesát lidí z různých koutů republiky. K našemu velkému překvapení nás přivítal nejen velký počet dospělých, ale i mnoho dětských tváří. Za zmínku určitě stojí čtyřletý klučina, který se první akce zúčastnil jako roční batole v kočárku a letos už sám zasadil první strom.

Img-20240413-094506-773jpg-web-1
Img-20240413-093713-681jpg-web1
Img-20240413-093934-425jpg-web1

Po vzájemném představení všech zúčastněných jsme se odebrali na určenou plochu k zalesnění, která se nacházela necelých tři sta metrů od parkoviště. Na připravené ploše jsme všechny přítomné seznámili s organizací práce a ukázkou, jak správně stromek zasadit. Současně byli účastníci také krátce seznámeni s historií polesí Dolní Břežany a hlavními principy lesnického hospodaření v lesích Arcibiskupství pražského.

Celkem se nám podařilo s přispěním tří hajných a vedoucího polesí, kteří odborně dohlíželi na správné provedení prací, a mimo jiné také udržovali dobrou náladu, vysázet celkem 2 700 ks sazenic, z toho: 2 200 ks dubu zimního a 500 ks borovice lesní. Pro všechny pak bylo připraveno už tradiční občerstvení v podobě špekáčků od místního řezníka, které si všichni s chutí opekli na připraveném ohni.

Závěrem bych chtěl jménem AP lesnické s.r.o. upřímně poděkovat všem dobrovolníkům a personálu polesí za skvěle odvedenou práci pro naše lesy, za krásný sobotní den ve společnosti velkého počtu lidí se stejným cílem a nadšením. Velké díky patří především paní Veronice Kočové z Nadace O2 za výbornou organizaci akce. Další společná akce nás čeká již na podzim letošního roku!

Miroslav Ostádal, vedoucí polesí Dolní Břežany

Processed-2daa5501-099f-4cd5-885d-7139a4cef481jpg-web1-1