Stejně jako loni i v letošním roce se zapojil dětský myslivecký kroužek Červená Řečice do jarní obnovy lesa na Zádolí. Zhruba dvacet dětí pod vedením zkušených hajných polesí Vysočina Tomáše Bolka a Jaroslava Kaňky a vedoucí kroužku Moniky Maškové zasadilo 100 ks jedle bělokoré a několik dubů zimních. Nahradily tak vytěžené dřeviny napadené kůrovcem. Před započetím prací hajní dětem pověděli o důležitosti obnovy kalamitních holin a o druhové skladbě vysazovaných dřevin na polesí Vysočina. Děti se také dozvěděly, proč je důležité dodržovat zásady při zalesnění a při přenosu sadebního materiálu. Každý malý myslivec si označil jeden svůj stromek, aby mohl v budoucnu sledovat, jak se mu daří. Po dokončení sázení došlo i na oblíbené opékaní špekáčků a na sladkost pro děti. Odměnou všem byl také společně strávený čas v lese a spokojené dětské úsměvy na tvářích.

Ing. Radana Vaňková, technik polesí Vysočina

4jpg-web-1
3-2
2-1