Pohled poutníka přicházejícího na vrchol Třemšína od jihu jako první upoutá kaple Proměnění Páně stojící na okraji třemšínské louky.

Kapli nechal postavit v roce 1771 tehdejší rožmitálský lesmistr Josef Eustach Kračmer. Uvnitř kaple býval obraz Proměnění Páně. Tento obraz z kaple zmizel v době totality a později byl nalezen odhozený v lese s poškozením způsobeným po zabodnutí nože.

Původní obraz byl restaurován a nyní je umístěn v kostele Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa ve Hvožďanech. Na jeho zadní straně jsou uvedeny letopočty, v nichž byla kaple opravována. Obraz byl v kapli pravidelně k vidění při poutní mši svaté sloužené u příležitosti svátku Proměnění Páně.

Vzhledem k drsným klimatickým podmínkám, jež na vrcholu panují a době uplynulé od poslední opravy v roce 2008, nechala v letošním roce Lesní správa Arcibiskupství pražského opravit fasádu kaple. V rámci opravy byla do oltáře kaple instalována i kopie původního obrazu, již nechal zhotovit administrátor farnosti Starý Rožmitál P. Petr Misař, do jehož duchovní správy Třemšín patří. Opravená kaple je nyní připravena přivítat poutníky a návštěvníky při tradiční třemšínské pouti, která se letos uskuteční v neděli 6. srpna od 10:30 hod.