Kraj Vysočina pořádá každoročně pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina vědomostní soutěž pro žáky 7. a 8. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v kraji s názvem „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“.  Cílem soutěže je mimo jiné představit dětem zajímavým způsobem současnou tvář zemědělské výroby a lesnictví na Vysočině. Dvacet vítězů soutěže odměnou získává dvoudenní poznávací výlet, jehož součástí je návštěva moderních lesnických a zemědělských provozů v kraji. V tomto roce byla Krajem Vysočina oslovena AP lesnická s.r.o., aby dětem přiblížila život a práci v lese.

Pracovníci polesí Vysočina připravili pro děti několik poznávacích stanovišť. Na prvním z nich se děti seznámily s druhovou skladbou dřevin na lesním úseku a dozvěděly se, jak konkrétní dřeviny vypadají a co ke svému životu potřebují. Na druhé zastávce si výherci soutěže prohlédli trofeje lovné zvěře a naučili se poznat jednotlivé druhy, odhadnout věk podle chrupu a popsat výsady paroží. Na třetím zastavení jim byla předvedena těžba dřeva motorovou pilou a přiblížení dříví vyvážecí soupravou. Mohli si prohlédnout pracovní pomůcky používané při těžbě a byly jim přiblíženy základy bezpečnosti práce v lese. Nedílnou součásti pracovní náplně lesníka je i myslivost. Proto si děti na posledním stanovišti mohly prohlédnout kulovnici, brokovnici a dostaly možnost se podívat také dalekohledem a pozorovací termovizí. Na závěr bylo pro účastníky výletu připraveno malé občerstvení. Pokud bude ze strany Kraje Vysočina zájem, rádi se zhostíme pořádání akce i příští rok. 

Ing. Radana Vaňková, technik polesí Vysočina