V sobotu 15. 4. 2023 proběhla ve spolupráci s Lesní správou Arcibiskupství pražského, Oblastním polesím Střední Povltaví společná akce, obnova lesa po kůrovci. Jednalo se o již šestou akci tohoto druhu pořádanou ve spolupráci s Nadací O2 na zmíněném polesí.

Img-20230415-wa0000jpg-web

Sraz byl v 9:00 v lese u Horních Jirčan, přičemž dostat se na místo sázení nebylo vzhledem k nepřízni počasí jednoduché, terén byl značně rozmáčený a potok rozvodněný vlivem vydatného deště předešlého dne. Přesto byla účast hojná: dorazilo 41 účastníků, včetně dětí.

Celkem se podařilo vysázet 2250 ks sazenic: 250 ks lípy, 1250 ks javoru a 750 ks dubu. Z personálu polesí byli přítomni tři hajní, kteří dohlíželi na správné provedení práce

Pro účastníky bylo připraveno občerstvení v podobě špekáčků, které si s chutí opekli na připraveném ohni. Všichni si tento den užili a odcházeli s pocitem dobře odvedené práce pro naše lesy. Už nyní se těšíme na podzim na další společnou akci.

Jménem svým a Lesní správy Arcibiskupství pražského, Oblastního polesí Střední Povltaví, bych chtěl poděkovat Nadaci O2, především pak paní Veronice Kočové za skvělou organizaci. Těšíme se na další spolupráci.