Před koncem školního roku se v německém Bad Reiboldsgrünu konalo setkání pracovní skupiny Životní prostředí a ochrana přírody Euregia Egrensis.

Euregio Egrensis je sdružení, jehož hlavním posláním je přeshraniční spolupráce, udržování tradic a sousedská setkávání v česko-bavorsko-sasko/durynském regionu. Setkání se pravidelně účastní zástupci vlastníků lesů, lesních hospodářů, ochrany přírody a lesnického vzdělávání.

Kromě navazování kontaktů a výměny zkušeností byla náplní setkání i přednáška Dr. Dirk-Roger Eisenhauera o velkém přeshraničním projektu LIFE Adapt Brdy – adaptace lesů na změnu klimatu v Brdské vrchovině, na kterém se podílejí Vojenské lesy a statky, Česká zemědělská univerzita a Staatsbetrieb Sachsenforst. Cílem je přenos zkušeností ze Saských státních lesů do českého prostředí.

Celodenní setkání se uskutečnilo v nově otevřeném lesnickém učilišti Forstliches Bildungszentrum Bad Reiboldsgrün. Na úpatí saských Krušných hor v místech bývalého plicního sanatoria bylo nákladem 44 milionů eur vybudováno nové lesnické učiliště, které má za úkol vzdělávat lesní dělníky a mechanizátory pro Saské státní lesy. V současné době jich tam studuje 190. Zázemí jim tvoří, kromě školy a internátu, i bohatě vybavené dílny a garáže s veškerou myslitelnou lesnickou technikou.

V programu Euregia Egrensis byly představeny i možnosti financování v rámci malých přeshraničních projektů. AP lesnická s. r. o. prověřuje možnosti jejich využití především pro setkávání a výměnu zkušeností s lesníky v Krušných horách na obou stranách hranice.

Ing. Radomír Böhm, vedoucí polesí Nejdek