Nadsázka? Ano, ale už naši předkové věděli, proč daleko od lidí, často uprostřed lesů vystavěli své příbytky. Nebyla auta, nebyla elektřina a práce v lesích živila místní usedlíky a těm musel hajný zadávat práci a odvážet dřevo.

Dnes už nemá hajný v péči 200 ha lesa, ale 1000 ha a musí se pořádně otáčet. Jezdit pracovat z města do lesů je pro hajného srdce drásající a pro zaměstnavatele hodně drahé. Tak jako dříví, měl by hajný bydlet na kraji svého lesa a vědět, co se v něm děje.  Je proto logické, že k lesnické činnosti neodmyslitelně patří také péče o hájovny, sídla polesí, myslivecké chaty, hospodářské objekty a lesní kapličky. Lesní správa od roku 2022 spravuje více než 40 těchto objektů, které se postupně snaží, s péčí řádného hospodáře, opravovat a udržovat.

Malé představení této dnes tak nákladné činnosti Lesní správy:

Hlavní stavební projekt Lesní správy, zahájený v roce 2022, je komplexní obnova sídla polesí Blatno na Novém Domě v Krušných horách. Výsledkem rekonstrukce bude administrativní část a tři bytové jednotky. Jde o historickou budovu, od roku 1970 neobývanou, ke které byla přivedena elektřina před dvěma lety. Na stejném polesí byla provedena také havarijní výstavba nové opěrné zdi u hájenky v Hrádečné, která se zřítila po silných deštích. 

Foto-1-sidlo-poelsi-blatnojpg-web
Foto-2-hradecna-po-oprave-1jpg-web-2

Na polesí Rožmitál vlastní Arcibiskupství pražské největší počet hájenek. Z nich se komplexní opravy a nového pana hajného dočkala hájenka v Hutích pod Třemšínem 69. Další velkou investiční akcí plánovanou na rok 2023, je rekonstrukce hospodářské budovy v Hutích pod Třemšínem na administrativní sídlo a sociální zázemí pro téměř 20 zaměstnanců polesí Rožmitál.

Foto-3-20230315-115515jpgweb2

Opravy a čištění střechy se dočkala hájenka pana polesného v Hroznějovicích. Stejně tak nová fasáda a střecha od loňského roku zdobí hájenku v Semenci na polesí Týn nad Vltavou.  

Foto-4-hroznejovice-5jpg-web
Foto-4-hajovna-semenec-po-oprave-fasady-3jpg-web

Na konci března 2023 byla dokončena přestavba hospodářské budovy v Sulicích. Bude sloužit jako sociální zázemí zaměstnanců polesí Dolní Břežany a jako provozovna pro naše včelaře. Exponované polesí v blízkosti metropole čítající 15 zaměstnanců slouží prakticky nepřetržitě 7 dnů v týdnu a sídlo polesí se tak stalo důstojným logistickým centrem. 

Foto-5-20230405-131935-1jpg-web
Foto-6-sulice-po-rekonstrukci-3jpg-web2

Při toulkách po Vysočině narazíte na zrekonstruovanou hájovnu Zádolí, kde pobýval i lesní Archimédés Karel Gangloff. Dokončen je nový zpevněný dvůr a nová střecha stodoly, která slouží jako sklad materiálu a sazenic. 

Img-20230504-wa0000jpg-web-1-1
Img-20230504-wa0001jpgwebxx

Pokud snad pojedete za Blanickými rytíři, tak hned za kostelem v Louňovicích pod Blaníkem probíhá postupná rekonstrukce obytného domu, lesovny, ve které měl letní byt pan arcibiskup. Dokončena je výměna topení, kotle a oprava samostatného bytu hajného. 

Foto-8-lounovice-po-opravach-6jpg-web
Foto-9-lounovice-po-opravach-3jpg-web

Stát většinově nevrátil hájenky v dobrém stavu, právě naopak. S koncepční obnovou bylo započato před dvěma lety a tento historický dluh se nyní snažíme splatit a vytvořit pro zaměstnance Lesní správy odpovídající pracovní prostředí a zázemí. Nezbývá, než si přát, aby se ceny dříví udržely co nejdéle na současné úrovni a poskytly tak potřebné finance.