V letošním roce provádí Lesní správa Arcibiskupství pražského na svých jednotlivých polesích Interní lesnický audit. Jeho úkolem je zjistit skutečný stav lesa a kompletně posoudit administrativní pořádek.

Na polesí Týn nad Vltavou probíhal ve dnech 19. až 21. června 2023. S výsledky se přišel seznámit také generální vikář Mons. Jan Balík, za pracovníky Lesní správy se vedle zaměstnanců polesí – hajných Josefa Jirátka, Jaroslava Novotného, Milana Veverky, technika Ing. Miloše Prchlíka a vedoucího polesí Ing. Jaroslava Stropnického zúčastnili také ředitel Lesní správy Ing. Milan Mochán, zástupce LS pro výrobu Ing. Jan Ferkl a provozní inspektor Ing. Miloš Kučera PhD. Audit pro polesí dopadl velmi uspokojivě.

Po vyhodnocení se všichni odebrali na skalní ostroh v lesní lokalitě Semenec poblíž soutoku řeky Lužnice s Vltavou. Vede zde trasa naučné stezky Semenec a v její těsné blízkosti jsme postavili odpočinkovou lavičku a dubový kříž, který Mons. jan Balík požehnal.

Další zastávky v této lokalitě vedly přes rozhlednu Semenec a stejnojmennou arcibiskupskou hájovnu, ve které bydlí náš hajný a která se právě zčásti rekonstruuje.

Na lesnickém úseku Hroznějovice jsme pokračovali s prohlídkou lesních porostů, kterou jsme zakončili u malého altánu a lesního rybníčku.

Po vizitaci pokračoval program na bývalém arcibiskupském statku, ve kterém sídlí obecně prospěšná společnost – Domov sv. Anežky, který pomáhá dospělým handicapovaným spoluobčanům se začlenit do pracovního a společenského života a případně se i osamostatnit.

Zde jsme si prohlédli malou odchovnu skotu, výběhy pro koně, truhlářskou, krejčovskou a rukodělnou dílnu, zahradnictví, česárnu vlny a také dřevěnou kapli, která byla postavena a vysvěcena r. 2009 ke 20. výročí svatořečení svaté Anežky České a současně k 10. výročí založení Domova sv. Anežky.

V chladivém suterénu starobylého špýcharu došlo i na představení mnohamilionového projektu Přidružené dřevařské výroby Lesní správy Arcibiskupství pražského, který se postupně realizuje právě v Týně nad Vltavou, v blízkém sousedství Domova.

V podvečeních hodinách jsme se s Mons. Balíkem rozloučili s pocitem, že audit u nás dopadl dobře a že snad i vizitace této malé části lesního majetku AP ukázala, že se zde hospodaří „s péčí řádného hospodáře“.

Klenoty zdejších lesů