V úterý 11. června se naši zaměstnanci z odbytu, fakturace a polesí Nejdek zúčastnili exkurze do společnosti Stora Enso Planá. Cílem této exkurze bylo především zlepšení již tak dobře nastavené spolupráce a nahlédnutí na fungovaní jednoho z našich největších odběratelů. Nejdříve byly našim zaměstnancům představeny obecné informace a vize firmy. Poté proběhla prohlídka celého areálu společnosti Stora Enso Planá, kde naši zaměstnanci mohli vidět přejímku dřevní hmoty a její následné zpracovaní až po finální výrobky.

Děkujeme zaměstnancům společnosti Stora Enso za milé přijetí a možnost nahlédnout pod „pokličku“ takto velké společnosti. Těšíme se na další spolupráci.

Ing. Roman Smetana, referent myslivosti a odbytu