Zaměstnanci společnosti CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)). globálního lídra v oblasti zvyšování udržitelnosti dodavatelských řetězců prostřednictvím cirkulárního modelu založeného na sdílení a opakovaném používání palet, strávili den sázením stromů a vzděláváním se ve spolupráci s AP Lesnická v přírodní rezervaci Na skalách. Tato aktivita je součástí iniciativy, v jejímž rámci mohou zaměstnanci CHEP věnovat dva pracovní dny dobrovolnictví. Vzdělávání o významu lesa jako vzácného přírodního zdroje odráží také závazek společnosti CHEP k využívání dřeva výlučně z udržitelných zdrojů.

Navzdory silnému dešti se do lesa vydalo více než 20 lidí z týmu CHEP a zúčastnilo se školení odborníků z AP Lesnická. Po přednášce o rezervaci Na Skalách, kterou přednesl Josef Hrdina, vedoucí polesí Rožmitál, strávili zaměstnanci CHEP několik hodin v lese výsadbou sazenic stromků.

Při sázení stromů v přírodní rezervaci Na skalách se český tým CHEP blíže seznámil s reálným dopadem hospodaření v lesích a jejich ochranou. Zaměstnanci tak přispěli k ochraně českých lesů a globální iniciativy CHEP v oblastech odpovědného využívaní dřeva promítli do konkrétních lokálních aktivit.