Ve dnech 3. a 4. dubna 2024 k nám do brdských lesů již potřetí zavítali studenti Arcibiskupského gymnázia. Studenti byli ubytováni na malebném renesančním zámečku ve Spáleném Poříčí, který je ve vlastnictví Metropolitní kapituly. V den ubytování obohatil večerní program studentů svou přednáškou vedoucí polesí Rožmitál Ing. Josef Hrdina, který studentům vysvětlil principy fungování lesa, jeho obhospodařování, náplň práce i přístup lesníků při správě svěřených lesů. První den se studenti rozdělili na dvě skupiny, kdy jedna pracovala na polesí Spálené Poříčí a druhá na polesí Rožmitál. Obě skupiny však vykonávaly stejnou činnost, když uklízely klest po těžbě.

Druhý den jsme pro studenty připravili zalesňování v těsném sousedství přírodní památky a I. zóny CHKO Brdy Hřebence, což je největší kamenné moře ve středních Čechách s výskytem vzácných lišejníků, jež se v České republice jinak nacházejí jen v pohraničních horách. Po příchodu na pracovní plochu byli všichni studenti i s pedagogy zaškoleni ve správném postupu výsadby sazeničky do půdy i s názornou ukázkou. Posléze sami zalesňovali určenou plochu bukovými sazenicemi. Všem šla práce pěkně od ruky a dohromady vysázeli více než dva tisíce sazenic. Konec dne byl završen krátkou přednáškou o funkcích a vývojových procesech lesních ekosystémů s názornými ukázkami přímo v terénu. Poté se studenti vydali zpět na cestu domů. Na všech byla vidět únava, ale i úsměv na rtech z dobře provedené a prospěšné práce.

Bc. Karolína Šípová,  Ing. Tomáš Havlena, hajní polesí Rožmitál

Ag-zales-orez2jpg-web-2
Img-20240409-wa0013jpg-webjpg2-1