Již potřetí proběhla v druhé polovině května na polesích Spálené Poříčí a Rožmitál odborná praxe studentů třetího ročníku oboru lesnictví z České lesnické akademie Trutnov.

Přístřeší čtyřem studentům poskytla po dobu pobytu lovecká chata Moricka v roželovském revíru. Měli tak jedinečnou příležitost prožít dva týdny obklopeni lesem.

Během praxí studenti spolupracovali s hajnými AP lesnická s.r.o. při plnění úkolů, které každodenní život a práce lesníka přináší: vyznačování výchovných zásahů, příjem dříví, odvoz dříví, kontrola oplocenek, kontrola zajištěnosti kultur, monitoring biotických škůdců – kůrovců a klikoroha, dále se aktivně podíleli na zjišťování objemu hmoty ponechané k zetlení v prvních a druhých zónách CHKO Brdy, rovněž jsme jim prezentovali způsoby asanace kůrovcem napadeného dříví, zejména odkornění lapáků pomocí odkorňovací hlavice harvestoru.

Čas praxe jsme využili i pro průběžné seznámení budoucích lesníků se stylem hospodaření, který využívá tvořivých sil přírody a vychází z vývojových cyklů lesa. V tomto směru byla pro studenty přínosná jistě i účast na pochůzce s kolegy ze sdružení Pro Silva Bohemica, kdy byli přítomni odborné diskusi, při níž lesníci s dlouholetými zkušenostmi sdíleli své poznatky získané během let hospodaření přírodě blízkými postupy.

Celkově tak praxe splnila svůj účel, jednak seznámení studentů lesnictví s provozem a zároveň měli příležitost si v terénu ověřit své teoretické znalosti získané v průběhu studia.

Ing. Tomáš Havlena, Bc. Karolína Šípová

Ing. Josef Hrdina, vedoucí polesí Rožmitál